دبستان پسرانه هوشمند غیر دولتی محراب2

محراب مدرسه زندگی
دبستان پسرانه هوشمند غیر دولتی محراب2

دبستان پسرانه هوشمند غیر دولتی محراب۲ منطقه14
تعاملی سازنده در محیطی سالم در جهت اطلاع رسانی فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و مذهبی دبستان محراب۲ منطقه14
ارتباط:
mehrabschool2.ir
mehrabschool2@gmail.com
شبکه های اجتماعی:
mehrabschool2
آدرس:
تهران، خ پیروزی، بلوار ابوذر، پل چهارم، زمزم شرقی، ربذه جنوبی، کوچه ۳۲، پلاک۱۲
تلفن:
۰۲۱-۳۳۸۲۲۲۴۱_۰۲۱-۳۳۸۲۲۲۴۳

پربیننده ترین مطالب

۲ مطلب با موضوع «معاونت آموزش و مهارت افزایی :: ارزیابی :: 1397-1398» ثبت شده است

۲۰:۰۳۰۵
مهرنمودار پیشرفت تحصیلی پایه چهارم


نمودار پیشرفت تحصیلی پنجم یک


نمودار پیشرفت تحصیلی پنجم دو


نمودار پیشرفت تحصیلی پنجم سهنمودار پیشرفت تحصیلی ششم یکنمودار پیشرفت تحصیلی ششم دو


۰۹:۱۹۰۴
مهر نظارت آموزشی در جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی معلم و معاونت آموزش صورت می پذیرد و در جهت بررسی تحقق اهداف آموزشی اعلام شده توسط معاونت آموزش و گروه های آموزشی دبستام محراب2 توسط معلمان انجام می گردد.


کلاس چهارم

ورودی

ریاضی - علوم - املاء

مهر

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

آبان

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

آذر

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

نوبت اول

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

اسفند

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

اردیبهشت

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

نوبت دوم

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء


کلاس پنجم

ورودی

ریاضی - علوم - املاء

مهر

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

آبان

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

آذر

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

نوبت اول

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

اسفند

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

اردیبهشت

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

نوبت دوم

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء


کلاس ششم

ورودی

ریاضی - علوم - املاء

مهر

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

آبان

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

آذر

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

نوبت اول

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

اسفند

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

اردیبهشت

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء

نوبت دوم

هدیه های آسمانی - ریاضی - علوم - مطالعات - فارسی - نگارش - املاء